Complexul de Peşteri  “Hoanca Coului” şi “Izoi”, Munţii Codru Moma, localitatea Moneasa, comuna Moneasa

bookmark

Complexul de peșteri de la "Hoanca Coului" şi "Izoi" este localizat în Munţii Codru-Moma,  localitatea Moneasa, comuna Moneasa. Munții Codru-Moma sunt o grupă montană a Munților Apuseni aparținând de lanțul muntos al Carpaților Occidentali. Cel mai înalt vârf, din cadrul acestei grupe de munţi, este Vârful Pleșu de 1.112 metri.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Istoric

În arealul geografic al Monesei, comunităţile umane primare au dezvoltat un tip de civilizaţie neolitică. Caracteristicile culturii Coţofeni prezente cu precădere, în zonele muntoase, greu accesibile, au fost descoperite cu prilejul cercetărilor arheologice începute în anul 1910, de către prof. Dömötor Lászlo şi continuate după 15 ani, de profesorul Márton Roska într-o serie de peşteri aflate în apropierea localităţii Moneasa, numite şi  „hoance”.

În aceste situri arheologice au fost descoperite unelte de cremene şi oase de Ursus Spaeleus, fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni din peştera „Hoanca Coului” de pe Dealul Coului. Elementele ceramice corespund prin forme şi motive ornamentice, culturii Coţofeni, cultură specifică epocii de tranziţie neolitic-epoca bronzului.

Materialul arheologic extras este depozitat la Complexul Muzeal Arad, o parte fiind valorificat în cadrul expoziţiei permanente.

Curiozităţi

  • Moneasa este menţionată încă de la început ca localitate integrată în teritoriu cetăţii şi domeniului Dezna.
  • În aceste locuri, comunitatea şi-a croit o istorie distinctă, graţie poziţiei geografice, a izvoarelor termale, bogăţiilor solului şi subsolului.
  • Tradiţia spune că numele localităţii îşi are originea de la cuvântul turcesc „monea”, care tradus ar însemna „baie” („loc de scăldat”).
  • Altă versiune susţine că denumirea derivă de la apa ce străbate mijlocul satului. În anotimpurile ploioase, Valea Monesei îşi revărsa mânia puhoaielor de apă peste întreaga aşezare, astfel că localnicii au supranumit-o „Mânioasa”.

Comentarii