Așezări paleolitice, Complexul de peșteri „Hoanca Coului”, „Izoi”, Munţii Codru-Moma, sat Moneasa,  comuna Moneasa

bookmark

Aşezările datate în era paleolitică aparţin de Complexul de peşteri „Hoanca Coului”, „Izoi” din cadrul grupei de munţi Codru-Moma. Situl arheologic datat în epoca neolitică sunt localizate în comuna Moneasa.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Istoric

Cercetările arheologice relevă existenţa unei locuinţe civile în peşteră din epoca paleolitică.

În aceste situri arheologice au fost descoperite unelte de cremene şi oase de Ursus Spaeleus ce aparţin culturii Musterian, dar şi unelte şi piese din silex.

Elementele de ceramică descoperite corespund prin forme şi motive ornamentice culturii Coţofeni, cultură specifică epocii de tranziţie neolitic-epoca bronzului.

Materialul arheologic extras este depozitat la Complexul Muzeal Arad, o parte fiind valorificat în cadrul expoziţiei permanente.

Curiozităţi

  • Prima epocă din istoria omenirii, cunoscută sub denumirea deepoca pietrei cioplite sau paleolitic, care cuprinde cea mai lungă perioadă de timp (aproxi­mativ între 1.000.000 și 10.000/8000 î. Hr.)

Comentarii