Așezări neolitice,  Complexul de peșteri „Hoanca Coului”, „Izoi”, Munţii Codru-Moma, sat Moneasa, comuna Moneasa

bookmark

Aşezările datate în era neolitică aparţin de Complexul de peşteri „Hoanca Coului”, „Izoi” din cadrul grupei de munţi Codru-Moma.  Situl arheologic datat în epoca neolitică este localizat în comuna Moneasa.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Istoric

Cercetările arheologice relevă existenţa unei locuinţe civile în peşteră din epoca neolitică.

Neoliticul este penultima epocă a preistoriei și cea mai scurtă, ea a urmat după mezolitic și a precedat epoca metalelor, caracterizată prin folosirea uneltelor de piatră lustruită și metalurgiei primitive a cuprului, prin apariția agriculturii primitive, a creșterii vitelor și a olăriei.

În acest sit arheologic au fost descoperite unelte de cremene şi oase de Ursus Spaeleus, fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni din peştera „Hoanca Coului” de pe Dealul Coului. Elementele ceramice corespund prin forme şi motive ornamentice, culturii Coţofeni, cultură specifică epocii de tranziţie neolitic-epoca bronzului.

Materialul arheologic extras este depozitat la Complexul Muzeal Arad, o parte fiind valorificat în cadrul expoziţiei permanente.

Comentarii