Situl arheologic “Mănăstirea Bizere”, punct „Fântâna Turcului”, sat Frumuşeni, comuna Frumuşeni

bookmark

Situl arheologic „Mănăstirea Bizere” este situat într-o arie protejată a Comunei Frumuşeni, denumită “Fântâna Turcului”. În anul 2008 situl a fost declarat rezervaţie arheologică cu potenţial turistic, fiind unic în judeţul Arad şi în vestul ţării. Vestigiile Mănăstirii Bizere datează din secolele XII-XIII.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Istoric

Mănăstirea Bizere era cunoscută în Evul Mediu și sub denumirea de “Bisra” sau „Bistra”.  Astăzi, vestigiile arheologice ale acestei mănăstiri sunt declarate monument istoric.

Abaţia Bizere  a fost atestată pentru prima dată în anul 1183,  având hramul Sfintei Fecioare Maria.

La sfârșitul secolului al XII-lea, Mănăstirea Bizere a început să funcționeze ca lăcaș benedictin, aflându-se sub patronaj regal. De menţionat este faptul că Abația Bizere controla transporturile de sare pe râul Mureș. Astfel că în secolul al XIII-lea, mănăstirea, cu 23 de călugări, avea un venit anual de 4.000 de bolovani de sare.

La început, lăcașul a fost de rit ortodox, apoi a trecut la ritul catolic, iar până la sfârșitul secolului XVI a funcţionat ca mănăstire benedictină, după care nu a mai fost locuită.

Mănăstirea Bizere a întâmpinat un declin din secolul al XIV-lea, pentru ca în anul 1557, după invazia turcească în părțile Aradului, dar și din cauza Reformei religioase, mănăstirea să nu mai fie consemnată în documente şi hărţi ca fiind funcțională.

Arhitectură

Construcțiile au fost încheiate în epoca artistică a stilului romanic, fără a mai fi completate ori reparate semnificativ. Materialul arheologic descoperit cuprinde: fragmente arhitectonice, capiteluri, imposte, colonete, componente de paviment, la care se adaugă ceramică uzuală, sticlărie, podoabe, piese de metal și monede.

Cele mai valoroase sunt mozaicurile bisericii (4,20 metri lungime și 1,20 lățime) din fragmente dispuse în 8-9 culori diferite, așezate în pătrate, romburi, dreptunghiuri, reprezentând figuri zoomorfe (urs, monstru marin, lup) dar şi elemente vegetale şi florale.  La ele se adaugă însă un palat abațial, o capelă de rugăciune, un refectoriu, un portic cu colonade, anexele gospodărești, turnul-fântână, docuri, dar şi amprenta unei bărci din secolul al XII-lea.

Curiozităţi

  • Cercetările arheologice demarate în anul 2001 au relevat palatul şi cimitirul mănăstirii Bizere.
  • În anul 2003 au fost descoperite mozaicurile din biserica mănăstirii precum și cea mai veche fântână din Transilvania, „Fântâna Turcului”.
  • Săpăturile arheologice au relevat unul dintre cele mai puțin cunoscute, dar și cele mai fascinante așezăminte monastice medievale din vestul României actuale, dar și din Europa de Răsărit.
  • În 2008, comuna Frumuşeni și-a consacrat simbolul heraldic, utilizând motivul soarelui din “mozaicul mic” descoperit la Bizere.

 

Comentarii