Turn clopotniţă, Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”

bookmark

Turnul clopotniţă al Mănăstirii ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” Hodoș-Bodrog, este situat la 1,5 km de localitatea Bodrogu-Nou, datând din secolul al XVI-lea. Totodată, mănăstirea cuprinde: Biserica cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” de la începutul sec. XIV., chiliile vechi – realizate în perioada sec. XVIII – XIX, chiliile noi – ridicate în 1905.  Acesta este unul din cele mai vechi aşezăminte monahale din ţară.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Istorie

Dintre clădirile vechi ale mănăstirii se mai păstrează astăzi turnul clopotniţă, clădirea stăreţiei, precum şi o parte din zidul de incintă, în partea de nord a ansamblului.

Turnul clopotniţă, parte a vechilor ziduri ale mănăstirii din 1625, este situat la nord-vest de biserică  şi cuprinde trei etaje, reclădite după 1802.

Turnul-clopotniţă a fost realizat din cărămidă, fiind restaurat în anul 1904 prin adăugirea unor contraforţi, o scară metalică, dar şi a unui acoperiş rezistent. Tot în cazul turnului-clopotniţă s-a mai efectuat o altă restaurare în anul 1978.

Curiozităţi

  • În partea de sud a turnului-clopotniţă se poate observa o emblemă care reprezintă doi ostaşi cu capete de turci în vârful săbiilor.
  • Clopotniţa a servit şi ca turn de observare pe vremea când oştile otomane ameninţau mănăstirea.

Comentarii