Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Hodoș-Bodrog, sat Bodrogu-Nou, comuna Zădăreni

bookmark

Mănăstirea ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” Hodoș-Bodrog, este situată la 1,5 km de localitatea Bodrogu-Nou, fiind atestată documentar de la începutul secolului al XV-lea. Totodată, mănăstirea cuprinde: biserica cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” de la începutul sec. XIV., chiliile vechi – realizate în perioada sec. XVIII – XIX, chiliile noi – ridicate în 1905.  Acesta este unul din cele mai vechi aşezăminte monahale din ţară.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Istorie

Prima atestare documentară despre existenţa mănăstirii este din anul 1177, iar încă din secolul al XI-lea aici la Hodoş Bodrog ar fi locuit călugări greci ortodocşi.

De asemenea, în diverse documente şi cronici ale istoriei regiunii, mănăstirea mai are încă o serie de atestări din anii: 1213, 1233, 1278, 1293.

În anul 1446 se generalizează denumirea de Bodrog, iar din anul 1784 apar amândouă alăturate: Hodoş-Bodrog.

Actuala biserică cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, datează din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, fiind ridicată în stil bizantin triconc, din piatră şi caramidă romană.

În interior este împodobită cu o pictură “a fresco” datată în anul 1658, de către pictorul Nicodim Diaconul. O parte a picturii bisericii datează din sec. XVI – XVII, însă datorită intemperiilor aceasta s-a degradat, fiind restaurată de către pictorii Anastase Demian şi Cornel Cenan în 1938, respectiv 1943.

În 1968, pictorul Eremia Profeta a decorat biserica pe exterior.

O imagine din 1750 arată mănăstirea înconjurată de clădiri cu etaj pe trei laturi, la sud fiind străjuită de râul Mureş.

Curiozităţi

  • Legenda mănăstirii se leagă de descoperirea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu pruncul Isus. Tradiţia locului relevă faptul că un taur a săpat cu coarnele sale, în locul construcţiei mănăstirii, descoperind astfel icoana făcătoare de minuni.
  • Pentru a confirma tradiţia, se mai păstrează şi astăzi, în biserica mănăstirii, capul taurului care a descoperit icoana, precum şi Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului.
  • Pe de altă parte, cercetările arheologice efectuate în 1976 au scos la iveală mărturii ale existenţei mănăstirii de la începutul celui de al doilea mileniu al erei noastre.
  • Etimologic numele de Hodoş-Bodrog vine din limba slavă: hudus – însemnând festiv, fiind chiar numele taurului care a descoperit icoana, iar Bodrog – fiind tărâmul dintre ape, ce vine de la numele a două localităţi vecine, în preajma cărora s-a clădit mănăstirea.
  • Mănăstirea este una de călugări, de rit ortodox, fiind un obiectiv turistic şi monument istoric de interes naţional.
  • În prezent, mănăstirea are mai multe ateliere în care lucrează călugării. Mai important este atelierul de croitorie, unde se confecţionează accesorii arhiereşti.
  • Mănăstirea posedă o colecţie de artă veche bisericească şi multe obiecte de patrimoniu din secolele XIV-XIX (icoane, cărti vechi şi alte obiecte).

Comentarii