Ansamblul rural Zăbrani

bookmark

Ansamblul rural al localităţii Zăbrani cuprinde fronturile de o parte și de alta ale drumului, dintre cele două biserici.  Ansamblul rural este alcătuit din clădiri de referinţă pentru istoria şi cultura localităţii, datând din secolul al XIX-lea.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Curiozităţi

 • Prima atestare documentară a localității Zăbrani datează din anii 1080-1090.
 • Pe locul unde se află astăzi biserica ortodoxă cu hramul “Sfântul Mucenic Dimitrie”, a existat o veche biserică din lemn, ridicată în anul 1770 şi zugrăvită de meşterul Oprea din Lipova, după cum stă scris într-o veche inscripţie.
 • În clădirea cu numărul 316 s-a născut, în data de 22 octombrie 1852, Adam Müller-Guttenbrunn, pe clădire aflându-se o placă comemorativă.
 • Adam Müller-Guttenbrunn a fost cel mai reprezentativ romancier german din Banat, un important militant pentru teatrul popular din Viena. Acesta a întreţinut legături puternice cu cultura română, bucurându-se de preţuirea poporului român, acesta a militat pentru drepturile românilor şi a germanilor bănăţeni asupriţi.
 • În localitatea Zăbrani există o expoziţie permanentă “Adam Müller Guttenbrunn”, inaugurată în anul 1970. Locaţia acestei expoziţii se află în imobilul de pe strada principală, la numărul 621, vis-à-vis de Primăria comunei Zăbrani.
 • Expoziţia prezintă viaţa şi opera scriitorului german (1852 - 1923) născut în această localitate.
 • Exponatele înfăţişează copilăria lui zbuciumată, anii de studiu la Timişoara şi Sibiu, precum şi începuturile sale literare.
 • Cea mai mare parte a expoziţiei este dedicată operelor inspirate din viaţa socială şi trecutul istoric al populaţiei germane din Banat, printre acestea menţionăm: “Der klein Schwab” (Micul şvab), reeditată în 1967 la Bucureşti, “Meister Jacob und seine Kinders” (Meşterul Iacob şi copiii săi), în care se inspiră din viaţa comunei natale, folosind elemente autobiografice. La acestea se adaugă cele două mari trilogii, prima înfăţișând colonizarea germană din Banat, a doua fiind dedicată poetului Nicolaus Lenau.
 • Expoziţia prezintă şi câteva piese originale ale scriitorului, precum masa de lucru şi fotoliul.
 • Pentru valoarea întregii sale opere literare, teatrale și filosofice, în1922 Universitatea de Stat din Viena i-a conferit lui Adam Müller Guttenbrunn titlul de „Doctor Honoris Causa”, iar Guvernul Român i-a acordat, în același an, Medalia „Bene merenti”, clasa I-a.
 • M. Gutenbrunn este fondatorul primului teatru popular din Viena, acesta s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani în anul 1923.
 • În spatele Căminului cultural din Zăbrani există şi astăzi un vestigiu interesant al trecutului, cunoscut sub numele “Fântâna bună” (Guttenbrunn). Fântâna se păstrează în forma realizată în anul 1944. În jurul acestei fântâni se înalţă frumoase exemplare de platan alb seculari.

Comentarii