Clinica de Pediatrie

1905 / Calea Victoriei 1 / Monument Istoric

bookmark

Clinica de Pediatrie sau vechiul Spital de Copii, situat pe Calea Victoriei nr. 1 din municipiul Arad, a fost ridicat în anul 1905, după planurile arhitectului arădean Emil Tabacovici, la comanda şi pe cheltuiala baronului Andrényi Károly. Clădirea a fost singura instituţie spitalicească din orașul Arad, care la acea vreme a îmbrăcat, la cumpăna dintre secole, haina stilului secession.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Istoric

Această clădire a fost construiă între anii 1900-1905 de familia de comercianţi Andrényi, originară din Ghioroc, înobilată cu titlul de baron. Baronul Andrenyi Karoly deţinea un magazin cu produse feroase situat pe actualul Bd.Revoluţiei, colţ cu actuala StradaUnirii, dezvoltându-și cifra de afaceri mai ales după ce fii săi Karoly Jr și Lajos s-au implicat alături de el în comerț. Karoly Jr. , absolvent al Academiei Comerciale din Graz, moşteneşte o piaţă de desfacere şi achiziţie în această regiune, având la 1875 o sucursală la Oradea pe care o va prelua în scurt timp fratele său Lajos.

Împreună își extind afacerea spre Ardeal şi S-E Regatului, ajungând să fie considerați printre cei mai notorii comercianţi de produse feroase din Ungaria. Astfel, spre finele secolului al XIX-lea şi începutul secoşului al XX-lea firma condusă de către aceștia ajunsese la performanţa de a primi sau expedia prin Gara Arad între 1 şi 8 vagoane cu marfă. La un astfel de flux comercial magazinul și depozitul din Bulevard au devenit neîncăpătoare. În această situaţie baronul Andrenyi decide să ridice două depozite pe vechea strada Petofi Utca, actuala Unirii.

Om cu gusturi cizelate în Occident, fiind totodată şi un mare colecţionar de artă, Andrenyi, conştient de necesitatea păstrării aspectului estetic al urbei, el a recomandat arhitecţiilor să îmbine utilul cu plăcutul, preferând construirea acestui edificiu spitalicesc în stil eclectic-seccesion. Stilul Secession se regăsește pe aproape toate clădirile construite de familia Andrenyi în Arad.

Familia Andrenyi, potrivit paginilor de istorie locală, a fost implicată financiar în nenumărate proiecte de dezvoltare socio-culturală și industrială în orașul Arad. Astăzi, Clinica de Pediatrie rămâne un exemplu puternic al dăruirii pe care această familie a manifestat-o față de Arad.

Arhitectură

Arhitectura ce definește armonios această clădire este în stil Seccesion cu cărămidă la vedere. Stilul arhitectural Seccesion la început a fost o mișcare artistică apărută în 1897 la Viena, și care a reunit mai ales pictori, graficieni și arhitecți, din dorința de a se desprinde de tradiția istoristă, dominantă în vremea respectivă în Europa și America de Nord. Termenul de „Secesiune”, o variantă germanizată a curentului „Art Nouveau”, a apărut în Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

Acest curent a generat în cadrul tuturor cercurile artistice eforturi de desprindere din vechile tipare, căutându-se căi de combatere a sărăcirii și uniformizării comportate de standardele producției industriale. Artiștii din arhitectura de „Secesiune” au practicat, în genere, un anume stil geometric, ce a contribuit la cristalizarea direcției rațional-funcționaliste.

Dinspre Viena, mișcarea secesionistă s-a răspândit în acele vremuri și în alte provincii ale imperiului austro-ungar. În Transilvania, clădiri în stil secesionist pot fi întâlnite în orașe precum Cluj, Turda, Timișoara, și bineînțeles prin această clădire tipică stilului în orașul Arad.

Curiozități

Familia Andrenyi mai era cunoscută și pentru producția unei șampanii ce purta brandul familiei “Andrenyi”. La sfâșitul secolului al XIX–lea această șampanie arădeană a făcut ocolul Europei, fiind importată de țări cu consumatori rafinați, precum Franța, Marea Britanie, Germania, Ungaria, Italia etc.

Emil Tabaković, unul dintre cei mai renumiţi arhitecţi arădeni la începutul anilor 1900, fiind autorul unei opere arhitecturale impresionante. Timp de peste 50 de ani, din 1891 si până în 1944, a proiectat și construit numeroase imobile cu destinaţii din cele mai diverse: biserici, şcoli, spitale, teatre, cinematografe, bănci, cazărmi militare, clădiri administrative, comerciale şi de locuit, pe un întins teritoriu geografic, în localităţile care aparţin astăzi Ucrainei, Ungariei, României, Slovaciei şi Serbiei. Dar cel mai mult a construit în orașul natal Arad.

Prin operele arhitecturale semnate de Emil Tabacovici se numără: Academia Comercială (azi Colegiul Economic), Palatul Neuman, Palatul Cenad, Palatul Földes (azi Farmacia Grozescu), Palatul Sârbesc, Teatrul de vară (demolat 1939), Casa Națională a Românilor din Pârneava (azi Casa Pușkin), Biserica Romano-Catolică ”Sfântul Anton de Padova”, Templul Masonic, Spitalul de Pediatrie, Școala de Băieți (azi Spitalul O.R.L.), Palatul Tribunei, Vila Ödön Nachtnebel (casa cu mozaic aurit), Casa Șt. Cicio-Pop, Școala de fete (azi Spitalul TBC).

Sumar

  • Clinica de Pediatrie sau vechiul Spital de Copii, situat pe Calea Victoriei nr. 1 din municipiul Arad, a fost ridicat în anul 1905, după planurile arhitectului arădean Emil Tabacovici. la comanda şi pe cheltuiala baronului Andrényi Károly.
  • Baronul Andrenyi Karoly deţinea un magazin cu produse feroase situat pe actualul Bd.Revoluţiei, colţ cu actuala Stradă Unirii, dezvoltându-și cifra de afaceri mai ales după ce fii săi Karoly Jr și Lajos s-au implicat alături de el în comerț.
  • Clădirea a fost singura instituţie spitalicească din orașul Arad, care la acea vreme a îmbrăcat, la cumpăna dintre secole, haina stilului secession.
  • Familia Andrenyi, potrivit paginilor de istorie locală, a fost implicată financiar în nenumărate proiecte de dezvoltare socio-culturală și industrială în orașul Arad.
  • Familia Andrenyi mai era cunoscută și pentru producția unei șampanii ce purta brandul familiei „Andrenyi”.
  • Astăzi, Clinica de Pediatrie rămâne un exemplu puternic al dăruirii pe care această familie a manifestat-o față de Arad.

Obiective turistice similare

Băile „Simay”

Clădirea a gazduit băile publice Simay din Arad. Proprietarul acestei clădiri a fost Simay Isvan. Actualmente, în această clădire funcționează unul dintre cluburile selecte ale orașului.

Spitalul Clinic Municipal Arad

Clădirea actualului Spital Clinic Municipal din Arad a fost ridicată în decursul anului 1833. În acest spital a avut loc prima operație cu anestezie din Arad, efectuată de medicul Janos Csiky.

Sediul Gărzii Naţionale

Clădirea este construită în anul 1908 după planurile arhitectului Emil Tabacovici. Clădirea a găzduit pentru o scurtă perioadă de timp Comandamentul Suprem al Gărzii Naţionale Române.

Comentarii