Castelul Salbek, localitatea Petriş, comuna Petriş 

bookmark

Castelul Salbek este localizat în centrul comunei Petriş, a fost realizat în stil neoclasic şi datează din anii 1800-1850. În parcul castelului se află doi stejari seculari cunoscuţi sub denumirea de „Stejarii Judecăţii”.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Istoric

Într-o serie de documentele din anul 1778, se menţionează că localitatea Petriş împreună cu satele Corbeşti, Obârşia şi Roşia Nouă aparţin familiei Salbeck, iar satul Selişte este stăpânit de nobilul Sigismund Iosika.

Contele Salbek provine dintr-o familie de germani cu înclinări extremist-catolice,  derivaţi din Salbeck Matei, care, mai întâi fusese secretar al Principelui din Moldova şi apoi, în jurul anului 1733, fusese comisar salin în judeţul Hunedoara.

Din această familie s-au ridicat  prelaţi romano-catolici iezuiţi, dar şi fanaticul slujbaş judeţean “Jakab” care a fost un temut persecutor catolic al iobagilor săi de rit ortodox.

După încheierea Răscoalei din anul 1748, contele Salbeck, dă ordin ca vechea aşezare a localităţii Petriş  să fie distrusă, iar gospodăriile să fie mutate pe noua vatră, în jurul castelului nobiliar, unde se află şi în prezent. Pe locul unde este amplasat actualul edificiu se afla vechiul imobil feudal.

La începutul secolului al XIX-lea, sunt demarcate lucrările de reconstrucţie a Castelului Salbek, mâna de lucru fiind asigurată de către iobagii din localitate.  Construcţia se va finaliza după anul 1811, când castelul va fi supraetajat de către nobilul Matei Salbek.

După naţionalizarea din anii 1950, clădirea nobiliară a servit ca sanatoriu pentru tratarea afecţiunilor pneumofiziologice până în anul 2009 când a fost retrocedată descendenţilor familiei Salbek.

Arhitectură

Noul aspect al castelului se distinge faţă de cel anterior având formă de cetate de tip medieval.

Edificiul a fost construit în stilul neoclasic, elementele arhitecturale remarcându-se la faţada şi terasa din spate. Ca plan, castelul are formă dreptunghiulară având parter şi un etaj. Are două intrări maiestuoase, una fiind spre nord şi alta spre sud.

Ambele faţade ale clădirii sunt străjuite de coloane impunătoare, decorate în stil doric. Coloanele sunt construite din gresie. Pe coloanele de pe faţada nordică se văd şi astăzi heruvimii sculptaţi direct pe ele. Încăperile sunt aşezate una lângă alta având câte o uşă de comunicare între ele.

La etaj se ajunge urcând o scară semicirculară. Aşa cum sunt dispuse camerele la etaj, se crede că acestea erau folosite ca şi apartamente de locuit de către stăpânii castelului. Edificiul este zidit cu cărămidă arsă, cu planşee drepte, având pardoseli din parchet în formă romboidală. Duşumelele sunt din scândură şi ciment.

Curiozităţi

  • Parcul din jurul castelului de 18,8 hectare, are numeroşi arbori printre care şi câţiva stejari seculari. Potrivit legendei locale, sub unul dintre stejarii din parcul Castelului Salbek se ţineau renumitele “Scaune Domneşti”. Aceste instanţe, înainte de anul 1848, judecau supuşii domeniului, condamnându-i la pedepse corporale sau reţinerea în temniţa domenială, care se afla în apropierea Castelului Salbek.

Comentarii