Biserică medievală, punct “La Cetate” din Vărădia de Mureș

bookmark

Biserica medievală, situată în punctul arheologic „La Cetate”, aparţine de localitatea Vărădia de Mureş, fiind datată în epoca medievală a secolelor XIII – XV.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Istoric

Aici, la poalele dealului, este descoperită ruina celei mai vechi biserici ortodoxe din sec. XIII-XV a localităţii ,,Varadi’’. Este important de observat că și noua biserică ortodoxă, de lemn (ulterior construită din zid), a fost ridicată în apropierea acestui sit arheologic, ocupat acum parțial de ,,Cimitirul Bisericii’’.

Biserica de tip sală avea un altar semicircular, fiind contemporană cu alte biserici de pe Valea Mureşului, precum cea din localitatea Gurasada. Lungimea edificiului are peste 20 de metri.

În apropierea intrării în sanctuar, s-au descoperit urmele unui turn circular, probabil turnul clopotniţă.

În arealul Bisericii medievale au fost găsite numeroase morminte medievale specifice epocii.

Povestea acestui loc spune că în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, a fost ridicată o biserică de lemn cu hramul “Cuvioasa Paraschiva”,  înlocuită în anul 1815 cu biserica actuală de piatră, având hramul “Întâmpinarea Domnului”. Zidită în stil baroc, biserica are o lungime de 25 de metri şi o înălţime de 8 metri, iar turnul de 14 metri. Iniţial, clădirea era acoperită cu şindrilă, iar la sfârşitul secolului al XIX-lea a fost înlocuită cu ţiglă.

Curiozităţi

  • De pe Dealul Cetăţii poate fi admirat un peisaj minunat al Văii Mureşului, care se lărgeşte aici formând şesul Vărădiei.
  • Din istoria acestor locuri se ştie că aici a funcţionat o fortăreaţă atestată documentar din secolul al XV-lea, fiind distrusă integral la începutul secolului al XVIII-lea.
  • Importanţa acestei cetăţi, dar şi a vechii localităţi „Varadi” este ilustrată de numeroasele bătălii purtate pentru stăpânirea acestui punct strategic de pe Valea Mureşului. Izvoarele istorice atestă ca această cetate a fost recucerită de luptătorii ardeleni, tocmai în epoca marii victorii de la Călugareni (13 august 1595). Aici declanşându-se operaţiunile militare pentru eliberarea Văii Mureşului de cotropitorii otomani. În perioada răscoalei antihabsburgice dintre anii 1703 – 1711, răsculaţii asediază garnizoana imperială a cetăţii Varadi. Mai târziu, cetatea pierzându-şi importanţa militară de odinioară, este complet distrusă în 1709. Pe teren se mai disting doar urme de şanţuri.
  • Fortăreaţa este menţionată în documente după anul 1479, până în secolul al XVII-lea. De la începutul atestărilor ei a fost mereu asociată cetăţii de la Szad. A aparţinut aceluiaşi domeniu şi aceloraşi stăpâni. Constructorii i-au fost nobilii din familia Garai. În 1483 a fost vândută unui alt nobil pe nume Nicolae Bánffy. Traseul evoluţiei stăpânilor îl cunoaştem deja din dreptul istoriei altor fortificaţii. A fost complet părăsită în 1709 şi apoi demolată.
  • În curtea bisericii ortodoxe se găsesc mormintele unor aviatori români căzuţi în 1944, în lupta împotriva fascismului.

Comentarii