Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril” din Cristești, comuna Hălmagiu

bookmark

Biserica ortodoxă de lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril”, este localizată în satul Cristești, la numărul 18, fiind atestată documentar în anul 1860.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Istoric

Biserica de lemn din Satul Cristești a fost construită în anul 1860 și are hramul „Sf.Arhangheli Mihail și Gavril”. Prima mențiune documentară a acestui sat apare în anul 1439.

Nu au fost identificate date precise în legătură cu anul construcției acestei biserici, însă potrivit tradiției orale ar fi fost ridicată în anul 1860, când în acest sat era preot  Dâlvu de la Obârșia.

Până în anul 1916, biserica a fost acoperită cu șindrilă, iar în acel an s-a pus învelitoarea actuală, de țiglă. Ultima renovare a fost făcută în anul 1969, cu ajutorul credincioșilor din loc, dar și cu ajutorul primit de la Patriarhia Ortodoxă Română.

Biserica a fost pictată în anul 1865 așa cum rezultă din pisania păstrată din partea dreaptă a catapetesmei. Picturile făcute direct pe lemn se pare că au același autor care a pictat și biserica din Satul Tisa.

Curiozităţi

 • Cristeşti este o localitate din judeţul Arad, situată lateral de drumul care leagă municipiul Arad de oraşul Brad, trecând prin Hălmagiu.
 • Este atestat documentar pentru prima oară în anul 1439, sub numele de „Kerezthe Janusfalwa”.
 • În 1764 localitatea intră în posesia familiei Bethlen.
 • Numele localităţii vine de la numele de familie Cristea.
 • Biserica a fost pictată în anul 1865 așa cum rezultă din pisania păstrată din partea dreaptă a catapetesmei:

“SA ZUGRĂVIT ACEASTĂ BISERICĂ C.O. ÎN TEMPULU 1865 SUB INPERATORULU FRANCISCU IOSIF I, EPISCOP DIECESEI ARADULUI, PROCOP…IVASC…PROTOPRESBITERU…PĂRINTELE PETRU MOLDOVAN, PREOT MAXIMU…CURATORI TOLCIU PETRU PACU ȘI MIHAI C-TIN…AURORA TOLCIU DIN…”.

 • În această biserică se găsesc mai multe cărți, dintre care unele cu însemnări manuscrise interesante cum ar fi:
 • Octoih mic, sec.XVIII;
 • Strastnic, Blaj, din anul 1783, cu însemnări indescifrabile din anul 1794;
 • Evanghelie, Blaj, din anul 1817 - această carte este a bisericii din Cristești din anul 1854;
 • Kiriacodromion, Sibiu, din anul 1855, cu mai multe însemnări: “…un nebunatic din Italia ce îl cheamă Musolini ca să facă propagandă…”; “Trupele române învingătoare au trecut peste Lacul Balaton. Sept. din anul 1919”; o inscripție latinească din anul 1860, făcută de către preotul “Maximilian Popovici, preot în Bănești și Cristești”; o altă inscripție din anul 1856, se referă la donarea acestei cărți pentru biserica din Cristești, pe când era preot la Bănești, Maxim Popovici, iar la Hălmagiu era protopresbiter Petru Moldovan; Apostol, Sibiu, din anul 1851: “România a intrat cu trupele sale în Hălmagiu, în anul 1918, Săptămâna Patimilor și … nu s-au oprit până nu au ajuns în îngâmfata capitală Budapesta”;
 • „Minei”, Blaj, din anul 1838;
 • „Molitvelnic”, Sibiu, din anul 1874;
 • „Liturghier”, Sibiu, din anul 1862.

Comentarii