Biserica de lemn „Buna Vestire” din Ciuntești, comuna Craiva

bookmark

Biserica ortodoxă de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Ciuntești, comuna Craiva, datează din anul 1725.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Istoric

În localitatea Ciunteşti, pe locul cunoscut sub denumirea “Dâmbul bisericii”, în care s-au găsit şi urme din neolitic (2500 – 1700 i. e. n.), se înalţă o biserică ortodoxă de lemn, realizare caracteristică artei populare româneşti.  Tradiţia, potrivit unora dintre săteni, spune că ar fi fost construită în anul 1648.

Biserica a fost pictată în anul 1861 de zugravul bihorean Ioan Lăpuşanu. 

Arhitectură

Această biserică de lemn are o lungime de 13 metri şi lăţimea de 5 metri, având forma unei corăbii. A fost ridicată din lemn de gorun lucrat cu toporul. Acoperişul este din şindrilă, iar turnul e tot din lemn, în formă de prismă.

În interior, întreaga biserică este pictată, inclusiv tavanul boltit, cu picturi în stil bizantin. Picturile au fost realizate pe lemn de tei ori pe pânză lipită pe scânduri. Aceste lucrări de artă aparţin unor artişti populari-anonimi, care au trăit acum 200 de ani. De menţionat, pictura se impune prin naturaleţea figurilor, fineţea decorurilor geometrice, care încadrează scenele biblice. În realizarea acestor picturi s-a folosit o paletă aleasă de culori.

Iconostasul este împărţit în două emisfere orizontale: sus este zugrăvită “Răstignirea Mântuitorului”, având de o parte şi de alta portretele Prorocilor. În a doua emisferă a iconostasului sunt cele 12 portrete ale Sfinţilor Apostoli. În mijloc se află „Isus Hristos pe tron”. Pe boltă se întâlnesc următoarele teme: „Sfinţii Constantin şi Elena” şi “Pogorârea Sfântului Duh”.

În partea de jos se află o inscripţie parţial păstrată, cu litere chirilice, unde se pot citi următoarele cuvinte:  „sau zugrăvit în anu 1861. . . Gavril, Gavrileanu Ioan, Gavril Iancu. . . ”.

Există posibilitatea să fie menţionate numele credincioşilor care au contribuit financiar la pictarea acestui vechi lăcaş de cult. Cele trei uşi ale altarului sunt şi ele pictate cu temele: Sfântul Arhidiacon Ştefan, Bunavestire şi Sfântul Ioan Zlataust.

Curiozităţi

În incinta bisericii de lemn încă se păstrează o serie de icoane pictate pe lemn, deosebit de valoroase, reprezentând: Mormântul Domnului (sec. XVIII) , Sfântul Apostol Ioan (sec. XVIII) , Maica Domnului (sec. XVIII) , Isus Hristos (sec. XVIII) , Bunavestire (sec. XVIII) .

Comentarii