Ansamblul urban Nădlac

bookmark

Ansamblul urban Nădlac este situat în localitatea Nădlac şi este alcătuit din zona din jurul bisericii evanghelice slovace, școala slovacă, școala generală, respectiv biserica romano-catolică.

1 Steluţă2 Steluţe3 Steluţe4 Steluţe5 Steluţe Nici un vot
Se încarcă...

Biserica Evanghelică slovacă de confesiune augustină este situată pe strada principală, fiind ridicată în decursul anilor 1812-1822 de către coloniştii slovaci ajunşi în aceste locuri. Clădirea acestei biserici a fost realizată în stil baroc.

În vecinătatea acestei biserici se află Şcoala Slovacă  din Nădlac, care a fost înfiinţată în anul 1945, imediat după finalizarea celui de-al doilea război mondial.

Biserica romano-catolică a fost ridicată  între anii 1780-1800. Pe dinăuntru a fost pictată doar o parte. Dintre tablourile reprezentative, cel mai valoros îi prezintă pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.  Un alt element arhitectural al bisericii catolice sunt statuile mai multor sfinţi, printre care cea mai cunoscută este o statuia Sfântului Anton de Padova.

Istoric

  • În secolul al X-lea, așezarea pe care astăzi există oraşul Nădlac, s-a aflat sub stăpânirea voievodului Glad.  Din documentele vremii reiese faptul că la Nădlac funcţiona o cetate în anul 1192, distrusă de cotropitorii tătari în anul 1241.
  • Prima atestare documentară sigură a comunităţii de aici datează din 11 martie 1313, când este amintită într-un testament sub numele de “Noglog”. Mai apoi, denumirea actuală “Nădlac” va apărea prima dată în hărţile iozefine ale Comitatului Cenad, din anii 1782-1785.
  • Între anii 14511446, aşezarea s-a aflat în posesia voievodului Iancu de Hunedoara. În 1474 regele Matei Corvin dăruiește moșia Nădlacului familiei de feudali sârbi Jaksici. Aceștia au construit la Nădlac un castel cu turnuri de apărare și șanțuri, pentru întâmpinarea invadatorilor.
  • În anul 1514 oștirile revoluţionarului Gheorghe Doja au atacat Nădlacul. Pe data de 27 Mai ei cuceresc armata nobilimii și incendiază cetatea.
  • În anul 1529, Nădlacul este distrus de armatele otomane, cetatea trecând sub stăpânire turcă. Prințul Eugen de Savoya eliberează Banatul de sub stăpânirea otomană în 1691, context ce a deschis calea spre o nouă etapă în dezvoltarea acestei așezări.
  • Între anii 18021803 la Nădlac ajung coloniştii slovaci. În anul 1820, Nădlacului i se conferă rangul de comună urbană, datorită activităţii mai multor bresle de meseriași.
  • În anul 1918, românii din Nădlac au participat în cadrul unei delegaţii la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.
  • Comuna Nădlac a fost declarată oraș în data de 17 februarie 1968.

Comentarii